ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ
(від лат.individuum- неподільний) - сукупність своєрідних рис, які визначають неповторну самобутність людини та її відмінність від інших людей. І. в музичному мистецтві зумовлюється особливостями психіки та емоційно-чуттєвої сфери індивіда, його темпераменту, характеру, якостями інтелекту, потреб і здібностей та визначальним способом впливає на перебіг навчання і музично-професійної діяльності людини, суттєво впливаючи на її мистецькі та музично-педагогічні наслідки.