ЦИФРОВА СИСТЕМА
, цифрування - спосіб позначення музичного тексту за допомогою цифр. Римські цифри вказують номер ступеня, на якому побудовано акорд; арабські цифри праворуч знизу - вид акорду: 5/3 - тризвук основного вигляду, 6 - секстакорд, 6/4 - або 4/6 - квартсекстакорд, 7 - септакорд основного вигляду, 6/5 або 5/6 - квінтсекстакорд, 4/3 або 3/4 - терцквартакорд, 2 - секундакорд, 9 - нонакорд; арабські цифри праворуч вгорі - складові звуки акорду: 1 - основний тон, 3 - терцевий тон, 5 - квінтовий тон, 7 - септимовий тон, 9 - ноновий тон; знаки плюс (+) або мінус (-) вказують на ладову альтерацію тонів - їх підвищення або пониження; малі букви - різновид ладу: н - натуральний; г - гармонічний; м - мелодичний; великі букви - гармонічну функцію ладу: Т - тонічна, S - субдомінантова, D - домінантова функції; знак плюс/мінус ( + ) означає альтеровані акорди.