ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ
- спосіб та результат освоєння явищ життя засобами мистецтва. Х.о. в музиці визначається акустичними якостями музичного звуку (висота, сила, динаміка, тембр та ін.), а також інтонацією як носієм художньої специфіки. Це визначає позапонятійність та емоційний характер Х.о. в музиці.