ФОРТЕПІАННИЙ КВАРТЕТ
- 1. Ансамбль, який утворюють скрипка, альт, віолончель та фортепіано. 2. Твір у формі сонатного циклу для Ф.к.(1).