ФОР БІТ
(англ. four beat - чотири удари) - характерне для стилю свінг рівномірне акцентування інструментами джазової ритмічної групи кожної долі чотиридольного такту.