СОЦІОЛОГІЯ МУЗИКИ
, музична соціологія (від лат. societa-суспільство, гр. logos - слово і музика) - наука про взаємозв’язок, взаємовплив та взаємодію суспільства і музики, а також вплив конкретних форм її побутування на музичну творчість, виконавство, слухання, сприйняття і сприймання музики. Теоретична С.м. вивчає загальні закономірності взаємодії суспільства і музики, типологію музичних культур. Емпірична С.м. досліджує стан музичного навчання і життя, форми музичного побуту суспільства, види музичної діяльності і навчання, формування музикальних інтересів, потреб, ідеалів, досвіду, смаків, організує і аналізує опитування слухачів та виконавців тощо, що створює фактологічну основу для розробки питань теоретичної С.м. , визначення шляхів та перспектив розвитку музичної культури, прогнозування її процесів.