СЕПТИМОВИЙ ТОН
- звук септакорду або нонакорду, який устислому розташуванні є четвертим знизу; інакше - септима акорду. Позначається цифрою 7.