ПОДВІЙНА ФУГА
- фуга, побудована на двох простих (одноголосних) темах, які розвиваються за допомогою подвійного контрапункту. П.ф. розподіляються на: 1). П.ф. з загальною експозицією тем, де вони з’являються одночасно і складаються з таких же частин, як і проста фуга. 2). П.ф. з роздільною експозицією тем, де кожнатема з’являється окремо від іншої. Такі П.ф. складаються з трьох частин: а) експозиції першої теми; б) експозиції другої теми; в) вільної частини, побудованої на одночасному проведенні обох тем у подвійному контрапункті.