ПЛАГАЛЬНИЙ КАДАНС
, каденція (від гр. plagios - побічний та cadenza - закінчення) - завершення музичної побудови за допомогою акордів субдомінантової і тонічної функцій.