ПЕРША ГАРМОНІЯ
- перший розділ навчального курсу гармонії, який вивчає гармонічні закономірності в межах однієї тональності(без модуляції).