ПАЛЕОГРАФІЯ МУЗИЧНА
(від гр. раlaios - старовинний, древній і grapho - пишу) - музично-історична дисципліна, яка вивчає давні системи запису музики, еволюцію музичних знаків, зміни форм їх написання, а також пам’ятки музичної писемності. Мета П.м. -розшифрування музичного тексту давніх нотописів та їх переклад в сучасну нотацію.