ОРГАННИЙ ПУНКТ
- 1. Витриманий басовий звук, на фоні якого, часто без функціонального погодження з ним, відбувається вільний рух інших (верхніх) голосів і змінювання акордів. О.п. може мати вигляд повторюваної мелодичної або ритмічної фігури. Найчастіше О.п. зустрічається на тоніці або домінанті: подвійний О.п. побудований одночасно на тоніці та домінанті. 2. Звук, витриманий в будь-якому верхньому голосі. Вид педалі (5).