НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
- офіційний нормативний документ, основа організації навчального процесу. Н.п. визначає графік, співвідношення усіх видів теоретичного і практичного навчання, перелік і послідовність вивчення навчальних предметів, а також час, який відводиться для вивчення дисциплін та форми перевірки знань (заліки, екзамени, курсові роботи, семінари тощо).