МУЗИЧНА ПАМ’ЯТЬ
- здатність запам’ятовувати і пізнавати музику, виконувати її без допомоги нотного запису. Існує кількавидів М.п. - слухова, коли запам’ятовування музичного твору відбувається шляхом слухового закріплення усіх елементів музики; зорова, коли нотний текст запам’ятовується, 'фотографуючись' зором; моторна, яка спирається на автоматизацію рухів, фіксацію м’язових, вібраційних та інших відчуттів.