МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ
- сукупність методів і прийомів навчання музики - сольного, ансамблевого і хорового співу, індивідуальної, ансамблевої та оркестрової гри, теорії й історії музики тощо, спрямованих на розвиток музичних здібностей учнів. Процесуальним рушієм і основою М.м.н. є чітке визначення музичних здібностей учнів та співвіднесення з ними характеру і завданьперебігу навчального процесу, що передбачає необхідність детальної діагностики педагогом здібностей та рівня, як актуального, так і 'зони ближнього розвитку' (Л.С.Виготський) учня.