МЕЛОДИЧНИЙ МІНОР
- різновид мінорного ладу, який відрізняється від натурального мінору підвищеними на півтон VI i VII ступенями. При виконанні гами М.м. у низхідному русі мелодична гама мінору замінюється рухом звукоряду натурального мінору. (див. Додаток XVII).