КОНТРАСТНО-СКЛАДОВІ ФОРМИ
- форми, які складені з двох або кількох контрастних частин, об’єднаних спільним задумом та розвитком, текстом, сюжетом, логікою тонального плану, безперервним переходом тощо.