КИЇВСЬКИЙ СПІВ
(розспів) - південна гілка знаменного співу, підпорядкована системі осмогласія. К.с. викладені піснеспіви Обіходу. Мелодії К.с. коротші та простіші з ритмічного погляду за поспівки знаменного співу, вони позбавлені варіантної розробки, але мають більше стійкості, розмежування на речитативні та розспівні ділянки. В XVII cт. К.с. поширився в Московії. Його співи викладені в п’ятилінійній нотації, яка, на відміну від крюкової, в Москoвії називалась київським знаменем.