ДИКТАНТ МУЗИЧНИЙ
- записування музики на слух. Д.м. використовується для вправляння на заняттях з сольфеджіо як засіб розвитку музичного слуху. Побутує в письмовому та усному вигляді.