ДІАТОНІЧНІ ІНТЕРВАЛИ
- інтервали, утворені між двома діатонічними, не зміненими хроматично (альтерацією) ступенями ладу (крім тритону); чисті (прима, кварта, квінта, октава); великі та малі (секунда, терція, секста, септима, нона, децима).