ГРУПУВАННЯ НОТ
- об’єднання нот в’язками (ребрами) відповідно до побудови такту і метру твору. У вокальних творах ноти групуються відповідно до складів тексту.