ГОЛОВНА ТОНАЛЬНІСТЬ
- 1. Тональність, у якій викладається та, як правило, закінчується музичний твір. Г.т. часто є складником назви твору (напр., симфонія соль мінор, етюд Еs - dur). 2. Тональність, від якої відбувається відхилення - тимчасовий перехід в іншу, побічну тональність.