ВІЛЬНА ФОРМА
- довільна форма музичних творів, яка не підпорядковується типовим структурним побудовам (див. Музична форма).